Alkalmazás

Ipari porelszívó rendszereket tervezünk, tervezünk, gyártunk és valósítunk meg. Kitermelési termékeink alkalmazás az egyes iparágakban.

Alkalmazás
Füstelvezetés hegesztés közben
01

Hegesztő füstelvonó oldat


Az általunk gyártott szűrőegységek alkalmasak a fémhegesztés során keletkező füst, por, füst és aeroszol elszívására. A hegesztési folyamat kitermelése nagyon fontos a tiszta munkakörnyezet biztosításához a csarnokban. Az általunk gyártott szűrőegységek alkalmasak a fémhegesztés során keletkező füst, por, füst és aeroszol elszívására.
Újrahasznosítási műveletek kinyerése
02

Kihúzási megoldások újrahasznosítási műveletekhez


Az anyag újrafeldolgozása egy hulladékkezelési folyamat, amely újrafelhasználáshoz vezet. Az újrahasznosítási folyamat során az alapanyagot technológiailag mindig felhasználhatatlan hulladékra és kimeneti nyersanyagra osztják fel, amelyet későbbi ciklikus feldolgozásra használnak fel. Nagy mennyiségű por kíséri gyakorlatilag a teljes újrafeldolgozási folyamatot, az anyag beérkezésétől a kimenő termék csomagolásáig.
Textil porelszívás
03

Textil porelszívó oldat


A textilporokat vagy textilszálakat növényi, állati és szervetlen rostokra osztják. Célunkhoz csak textilport használunk. A textilpor bármilyen szövet gyártási folyamata során keletkezik. A textiliparban a gyártási folyamatok két alapvető csoportra oszthatók: mechanikai műveletek (fonás, szövés, kötés) és befejezés (nedves feldolgozás, ahol a textíliák kapják a fő hasznos tulajdonságokat).
Lézer és plazma extrakció
04

Lézer és plazma extrakciós oldatok


Az anyag lézeres vagy plazma megmunkálásakor keletkező füstök kinyerésével biztosítjuk a káros anyagok kivonását és szűrését az anyag vágása során felszabaduló füstök és füstök formájában. Az elszívórendszer csatlakozik az elszívó asztalhoz, és biztosítja a füst alulról történő elszívását. A lézer és a plazma kivonásakor a porszemcsék, az osztott anyag részecskéi és a szikrák is a kivont füst részei.
Kivonás alumínium vágásakor
05

Extrakciós megoldás alumínium vágáshoz


Az alumínium fűrészlapokkal történő vágásakor nagy mennyiségű alumínium fűrészpor keletkezik. Nagy teljesítményű automatikus vágógépek esetében az alumínium fűrészpor mennyisége olyan nagy, hogy ezeket a fűrészporokat a hatékony gyártás miatt nem lehet manuálisan eltávolítani, és eltávolításukat elszívórendszerek segítségével oldják meg. Az elszívórendszer biztosítja az állandó huzatot az elszívócsőben, hogy az alumínium fűrészpor ne üljön le a gép belsejében és az elszívócsőben.
Alumínium porelszívás
06

Alumínium porelszívó oldat


Az alumínium profilok csiszolása vagy polírozása során keletkező alumíniumpor levegővel együtt rendkívül robbanékony keveréket képez. Az alumíniumpor nemcsak a levegőben veszélyes, hanem e por lerakódása a gyártóberendezés vagy az őrlőgép területén is rendkívül veszélyes lehet.
Robbantó fülkék és robbantók kivonása
07

Kipufogógáz oldat robbantó fülkék és robbantók számára


A porelszívás szerves része ennek a felületkezelésnek robbantás, robbantás vagy homokfúvás során. A robbantás a különféle, általában kemény anyagok felületkezelésének technológiai folyamata sugárnyomásos koptató részecskék segítségével. A kemény anyagok csiszolóanyagaként leggyakrabban acél lövedéket és acélgranulátumot, szilícium-dioxid-homokot, korundot, szavazólapot, acélszemcsét, fehér öntöttvas szemcsét vagy salakot vagy kerámia mikrogömböket használnak.
Fűrészpor kitermelése fafeldolgozás során
08

Fűrészpor extraháló megoldás famegmunkáláshoz


A fafeldolgozás során a fűrészpor kitermelése szerves része minden fatermék előállításának. A nyers fa feldolgozásakor a fűrészpor nedves és nehéz, ezek kivonásának és utólagos feldolgozásának módja eltér a száraz fűrészpor kinyerésétől. A fatermelésben gyakran használnak mind az egycélú famegmunkáló gépek kis mobil fűrészpor-elszívóit, mind a központi fűrészpor-elszívó rendszereket. A fűrészpor későbbi feldolgozása szintén egyre nagyobb prioritást élvez.
Termékek fémezéséből származó porelszívás
09

A termékek fémezéséből származó porelszívó oldatok


A termékek fémezéséből származó porelszívás megoldásával foglalkozunk. A fémezés azt jelenti, hogy egy olvadt fémréteget visznek fel egy fémezett termék felületére. Más szavakkal, ez a termék termikus permetezése. A vásárlás nevét is használják erre a technológiára. A fémezést a termék vagy alkatrészeinek felületvédelmeként alkalmazzák, ahol az alapanyag fokozott kémiai ellenállása szükséges a korrózióval szemben. A fémezést nem csak fémfelületek, hanem nemfémes termékek, például fa, gumi, bőr és hasonlók esetében is alkalmazzák.
Olvasztókemencék és kupolák kivonása
10

Extrakciós oldatok olvasztókemencékhez és kupolákhoz


Az olvasztókemencékből származó füstgázkitermelés az öntödék, kohók és vasművek egyik legfontosabb extrakciós rendszere. A fémolvadás során nagy mennyiségű füstgáz jut be, amelyet teljesítmény-stabil extrakciós és szűrőrendszerrel kell kivonni. Az olvasztókemencékből származó füstgázelvezetés az extrahált füstgáz hőmérséklete szerint meleg és hideg alkalmazásokra oszlik. A forró füstgázokat gázolvasztó kemencékben, kupolakemencékben és forgókemencékben állítják elő. A kemence kimeneténél a hőmérséklet 350-500 °C körül van.
Extrakció őrlés és polírozás során
11

Extrakciós megoldások csiszoláshoz és polírozáshoz


A csiszoló porelszívás a légelszívó és szűrőrendszerek egyik leggyakoribb alkalmazása. A termék őrlése a legtöbb gyártó üzem része, nemcsak a gépgyártásban. A gépgyártásban és az autóiparban leggyakrabban a csiszológépek extrakcióját alkalmazzuk fémtermékekhez, amikor a varratokat a festés előtt megőrlik. Az őrlésnek nem csak száraz folyamatnak kell lennie, ahol száraz porszemcséket nyerünk ki, de a CNC megmunkálásakor gyakran használunk hűtőemulzióval történő őrlést.
Kivonás az élelmiszeripari műveletek során
12

Extrakciós megoldások az élelmiszeripari műveletek során


A tiszta munkakörnyezet biztosítása érdekében nagyon fontos az élelmiszeripari műveletek nagy teljesítményű kivonása. A gyártósorba szabadon elterjedt por szennyeződések és baktériumok forrása lehet, amelyek az élelmiszertermelés során teljesen nem kívánatosak. Az élelmiszerpor lerakódásai a vezeték sarkaiban robbanásveszélyes környezetet teremthetnek, és ezáltal veszélyesek a gyártók számára. Az élelmiszerpor eltávolításának fő alkalmazásai a cukorpor kitermelése, a lisztpor eltávolítása, a fűszerek előállításánál történő extrakció, a termékcsomagolás kivonása. Az extrakció legelterjedtebb alkalmazása az élelmiszeripari műveletek során az anyagmérési pontok és a keverőgaratok kivonása.
Porelszívás a kőfejtőben
13

Porelszívó oldat a kőfejtőben


A kőfejtőben lévő porelszívás biztosítja a környezet védelmét a porelszívással, de elsősorban a zúzott kő egyes frakcióinak tisztítását a porszemcséktől. A korábban használt nyomás alatt álló vízpára olyan rendszer, amely hatékonyan csökkenti a por terjedését a környezetbe, de a vízköddel társult por a kavicsba kerül. A kavicsfrakciók befogadói ma szabályozzák többek között a maradék por - töltőanyag mennyiségét a megvásárolt kavicsfrakcióban, ami növeli a száraz porelszívás követelményeit.
Vibráló köszörűk elszívása gitt csiszolásakor
14

Megoldás a rezgő köszörűk elszívásakor a tömítőanyag őrlésénél


Nagynyomású szűrőegységeket gyártunk a rezgő köszörűk kiszívására gitt csiszolásakor. A rezgő köszörűk elszívása abból áll, hogy a nagynyomású szívótömlőt közvetlenül a vibráló daráló fúvókájához csatlakoztatják. A tömítőanyagot csiszolópapíron keresztül szívják ki, amely már fel van szerelve a gyártó szívónyílásaival. Ha a tömítőanyagot nagy nyomáson szívják közvetlenül az őrlőből, a csiszolt port nem az őrlőkamrába terítik, hanem közvetlenül a nagynyomású szűrőegységbe szívják.
Szívó falak nedves és porbevonathoz
15

Szívó falak nedves és porbevonathoz


A festékelszívó falak a nedves és a porfesték üzletek szerves részét képezik. Biztosítják a festék fröccsenéseinek és a felszabaduló illékony anyagok kinyerését a festéküzemből vagy az előállító csarnokból. A szívófalak a szűrés több szakaszával vannak ellátva. A szűrés első szakasza lélegző lamellákból áll, amelyek feladata nedves festékcseppek befogása és ezáltal száradásuk biztosítása. A szűrés második szakaszában nem szövött szűrőpépből készült szűrőgyapotot használunk, amely a festék porszemcséit rögzíti. A szűrés harmadik szakaszában aktívszenes részecskékből álló nemszövött anyagot használunk, amelynek feladata a VOC-anyagok befogása.
Olajköd és aeroszolok extrahálása
16

Olajköd és aeroszolos extrakciós oldat


Az olajköd-extrakció a CNC megmunkálásának jellemzője hűtőemulzióval. Nagy sebességű szerszámokkal történő megmunkáláskor nagy mennyiségű hőenergia szabadul fel, ezért hűtő emulzióval hűtik mind a szerszámot, mind a munkadarabot. A CNC-gépben a hűtőemulziót aeroszol formájában permetezik, amelyet a hűtőemulzió mikrocseppjei alkotnak. Ugyanakkor az emulzió a magas megmunkálási hőmérséklet miatt elpárolog. Az emulzió bepárlása olajgőzöket eredményez. A CNC-gép extrakciójának hiányában az olajemulziók és -gőzök a gép fedelének szivárgásain keresztül terjednek a gyártócsarnokba. Az olajköd-kitermelés helyi szinten valósítható meg, ahol minden CNC-gép saját olajköd-elválasztóval van felszerelve.
Biomassza kazánok füstgázszűrése
17

Biomassza kazánok füstgázszűrésének megoldása


A szén- vagy biomassza-kazánból származó füstgázok pormentesítése és szűrése nagyon fontos téma a szilárd szennyező anyagok levegőbe juttatására vonatkozó egyre szigorúbb követelmények miatt. A legtöbb működtetett, többnyire régebbi gyártású biomassza kazán csak ciklonszeparátorokkal vagy multiciklonokkal van felszerelve. Ezek a füstgáz hamufogó technológiák nem érik el a szükséges elválasztási hatékonyságot, és így a kazánok meghaladják az engedélyezett TZL-kibocsátást. A füstgázok biomassza-kazánok porleválasztása a nem elégetett fűrészpor, kéreg vagy faforgács nem égett részecskék nagy előfordulására jellemző.

Berendezéseink szemléltetése a gyakorlatban

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Mi a G&G filtration vagyunk

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Rólunk bővebben

G&G filtration
szűrés az egész világ számára

G&G Výroba

Ennél még sokkal több termékünk van! Nézze át katalógusunkat!