Engineering

Szagtalanítás

Szagtalanítás

Tanulmányokkal és tanácsadással foglalkozunk a különféle ipari üzemekben és ágazatokban megjelenő, kellemetlen szagok eltávolítása – szagtalanítás – területén. Elsősorban ilyen típusú anyagok (kénhidrogén – H2S, ammónia – NH3, merkaptánok, illékony anyagok, stb.) eltávolításáról van szó.

A tanulmányokat engineering divíziónk dolgozza ki, lásd a kapcsolatot.

 • Szennyvíztisztító telepi szageltávolítás
 • Gyártóipari iszapok tárolása, kezelése és szárítása
 • Víz-hulladék keveréket tartalmazó maradékvíz kezelése
 • Hulladék újrahasznosítás
 • Biogáz állomások
 • Fafeldolgozó ipar
 • Széntüzelésű erőművekben SNCR módszer alkalmazása utáni ammóniaszag eltávolítás
A gyakorlatban leggyakrabban a következő elveket alkalmazzák:
 • Regeneratív termikus oxidáció
 • Rekuperatív termikus oxidáció
 • Ionizáció
 • Fotokatalitikus oxidáció
 • Hideg plazma módszer
 • Biofilter telepítés
A széntüzelésű erőművekben az SNCR módszer alkalmazása utáni ammóniaszag eltávolítás önálló csoportot képez. A módszer a leválasztott pernye többfokozatú keverésén, valamint víz és mész egyidejű, a keverőrendszerbe történő adagolásán és az ammónia azt követő felszabadulásán és felfogásán alapul. Az ammóniától mentesített, nedves pernye ezután a szárítókamrába, majd pneumatikusan továbbítva a tárolósilóba kerül.