Katalógus

G&G Local JET 4-3-20-H

G&G Local JET 4-3-20-H

Filtrační zařízení G&G Local JET 4-3-20-H o výkonu 1200 m3/h. Filtr  je určen pro lokální odprášení dopravních cest materiálu, jako jsou redlery, šnekové dopravníky a pásové dopravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku.

Válasszon egy változatot:

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení G&G Local JET je filtrační jednotka vybavená automatickou regenerací filtračního média z netkané textilie pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Životnost filtračního média více než 10 000 provozních hodin, bez nutnosti jakéhokoliv manuálního dočišťování. Filtrační médiem jsou ploché, hladké rukávce z netkané textilie o plošné hmotnosti 550 g/m2. Filtrační médium neobsahuje záhyby, ve kterých by docházelo k usazování prachu a je velmi mechanicky odolné proti protržení či prodření. Hodnota zbytkového úletu prachových částic na výduchu je v rozmezí 1 - 3 mg/m3. Odsávací ventilátor může být na výstupu vybaven kruhovým tlumičem hluku tak, aby byla snížena hluková zátěž od filtračního zařízení. Výsyp odprašků je veden zpět do cesty materiálu.

Pracovní podmínky filtru G&G Local JET

Filtrační zařízení je určeno pro filtraci vzdušniny o teplotě -30°C až + 80°C v provedení bez tepelné izolace a do 150°C v provedení s tepelnou izolací. Filtr je v základu určen pro explozní prach, je vybaven tlakově odolnou skříní a antistatickým filtračním médiem. Filtr není vybaven odlehčovací membránou. Odsávací výkon je stanoven koeficientem zatížení filtrační plochy pro jednotlivý druh odsávaného prachu.

Použití

Filtrační zařízení typu G&G Local JET  je určeno pro lokální odprášení dopravních cest materiálu. Patří sem redlery, šnekové dopravníky a pásové doravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku. Filtr G&G Local JET udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Filtrační zařízení G&G Local JET není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty. Filtrační zařízení G&G Local JET jsou sestaveny v modulárních řadách.  Standardní odsávací výkony jsou od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Výkon filtračního zařízení stanovuje projektant, dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle šířky odprašovaných dopravníků, dle výkonu a souběhu dopravy materiálu či dle dopravního výkonu a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.  
 • objednací číslo / order number Local JET 4-3-20-H
 • provedení filtru / filter design horizontální / horizontal
 • typ filtračního média / type of filter media plochá filtrační hadice / flat filter hose
 • filtrační plocha / filter area 8,4 m2
 • plocha elementu / single element area 0,7 m2
 • počet filtračních hadic / number of filter hoses 12 ks / 12 pcs.
 • délka filtračních hadic / length of filter hoses 2000 mm
 • typ regenerace / type of regeneration JET system
 • spotřeba tlakového vzduchu / compressed air consumption 3 Nm3 (4 bar)
 • teplotní odolnost / temperature resistance 150°C
 • zásobník na odpad / waste bin zpět do dopravníku / back to the conveyor
 • provedení pro EX / design for EX pro explozní prach / for explosive dust
 • odsávací výkon / suction power 1200 m3/h
 • tlak ventilátoru / fan pressure 2000 Pa
 • příkon ventilátoru / motor power 1,5 kW
 • hmotnost filtru / filter weight 201 kg
 • materiál skříně filtru / material 11 375 + Zn